Optagelse

Print

Optagelseskrav til det almene gymnasium

Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du:

 • Have afsluttet 9. klasse, aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver og bestået folkeskolens afgangsprøve
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning fra 5.-9. klasse i tysk eller fransk

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du:

 • Opfylde de samme krav som til for 9.klasse og have afsluttet 10. klasse og haft undervisning og have aflagt prøve i mindst dansk, engelsk og matematik
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning fra 6.-9. klasse i tysk eller fransk

Og

 • Være erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse

Hvordan ansøger jeg om at komme på gymnasiet?
Du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk senest 1.marts 2019. Her skal du angive:

 1. STX på Herning Gymnasium
 2. Andet fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) og kunstnerisk fag (mediefag, musik, dramatik eller billedkunst)

Ønske om studieretning afgiver du først i grundforløbet, og valgfagsønsker afgives senere i dit gymnasieforløb.

Ansøgningsprocedure

Nye optagelsesregler fra 2019
Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser skærpes fra 2019. Vurderingen af elevernes uddannelsesparathed ændres for elever, som går i 8. klasse i 2017/18.

I 2019 og efterfølgende år skal du som ansøger til almen (stx) studentereksamen:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Sådan får du besked

 • Senest 1. maj 2019 modtager du brev i e-Boks om, at vi har reserveret en plads til dig
 • I praksis betyder det, at du er optaget på Herning Gymnasium under forudsætning af, at du opfylder optagelseskravene
 • Senest 26. juni 2019 modtager du brev i e-Boks, om at du er optaget
 • Hvis du til de afsluttende prøver får under 3,0 i gennemsnit, er der nogle særlige regler om samtale