Optagelse

Print

Optagelseskrav til det almene gymnasium

  • Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolens regler
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk
  • Hvis du går i 10. klasse, skal du mindst modtage undervisning og aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik
  • Din uddannelsesplan skal være godkendt med henblik på optagelse i gymnasiet

Elever, der ikke på alle punkter opfylder disse krav, kan gymnasiet optage efter en konkret vurdering, eventuelt baseret på en optagelsesprøve.

Hvordan ansøger jeg om at komme på gymnasiet?
Du bliver orienteret om, hvordan du skal bære dig ad, når du vil søge ind på gymnasiet. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der orienterer om overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Ansøgningen fremsendes som hovedregel digitalt. Du vil høre meget mere om det på den skole, hvor du går nu.

Valg ved ansøgningen
Du skal tilkendegive ønske om 2. fremmedsprog. Der kan vælges mellem tysk, fransk og spansk. Du skal også tilkendegive ønske om enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik som kunstnerisk fag i 1.g. Du har det kunstneriske fag fra starten af 1.g. Det endelige valg af studieretning finder først sted i oktober. På det tidspunkt kender du meget mere til skolen.

Bemærk: Regeringen har vedtaget, at kravene for optagelse vil blive ændret fra 2019. De ændrede krav til optagelse vil fremgå af skolen hjemmeside fra marts 2018. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til skolen.