Optagelse

Print

Optagelseskrav til det almene gymnasium

 • Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolens regler
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk
 • Hvis du går i 10. klasse, skal du mindst modtage undervisning og aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik
 • Din uddannelsesplan skal være godkendt med henblik på optagelse i gymnasiet

Elever, der ikke på alle punkter opfylder disse krav, kan gymnasiet optage efter en konkret vurdering, eventuelt baseret på en optagelsesprøve.

Hvordan ansøger jeg om at komme på gymnasiet?
Du bliver orienteret om, hvordan du skal bære dig ad, når du vil søge ind på gymnasiet. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der orienterer om overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Ansøgningen fremsendes som hovedregel digitalt. Du vil høre meget mere om det på den skole, hvor du går nu.

Ansøgningsprocedure

Valg ved ansøgningen
Du skal tilkendegive ønske om 2. fremmedsprog. Der kan vælges mellem tysk, fransk og spansk. Du skal også tilkendegive ønske om enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik som kunstnerisk fag i 1.g. Du har det kunstneriske fag fra starten af 1.g. Det endelige valg af studieretning finder først sted i oktober. På det tidspunkt kender du meget mere til skolen.

Bemærk: Regeringen har vedtaget, at kravene for optagelse vil blive ændret fra 2019. De ændrede krav til optagelse vil fremgå af skolen hjemmeside fra marts 2018. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til skolen.

NB: Nye optagelsesregler fra 2019
Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser skærpes fra 2019. Vurderingen af elevernes uddannelsesparathed ændres for elever, som går i 8. klasse i 2017/18.

I 2019 og efterfølgende år skal du som ansøger til almen (stx) studentereksamen:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.