Optagelsesprøve

Print

Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve, hvis man er indstillet til det i uddannelsesplanen grundet manglende parathedsvurdering, eller hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk

  • fra 5.-9. klasse, hvis man kommer fra 9. klasse
  • fra 6.-9. klasse, hvis man kommer fra 10.klasse.

Krav om optagelsesprøve gælder også, hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2019, hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangsprøver.

Hvis man går i 10. klasse og IKKE opfylder kravene til optagelse fra 9. klasse, eller hvis man går på en prøvefri efterskole i 10. klasse, skal man til optagelsesprøve. Det gælder også, selv om man har aflagt og bestået 9. klasses afgangsprøve.

Selve prøven
Første optagelsesprøve afholdes 14. juni 2019 kl. 09.00 til 13.00. Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

  • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau
  • Herefter skal du til en vejledende samtale den 24.- 26. juni 2019

Anden optagelsesprøve (gælder for elever, der er syge ved afgangseksamen og den afholdes den 6. august 2019 kl. 09.00 til 13.00). Det er også en 4 timer skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

  • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau
  • Herefter skal du til en vejledende samtale den 15. – 16. august 2019