Optagelsesprøve

Print

Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve, hvis man er indstillet til det i uddannelsesplanen grundet manglende parathedsvurdering, eller hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk

  • fra 5.-9. klasse, hvis man kommer fra 9. klasse
  • fra 6.-9. klasse, hvis man kommer fra 10.klasse.

Krav om optagelsesprøve gælder også, hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2019, hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangsprøver.

Hvis man går i 10. klasse og IKKE opfylder kravene til optagelse fra 9. klasse, eller hvis man går på en prøvefri efterskole i 10. klasse, skal man til optagelsesprøve. Det gælder også, selv om man har aflagt og bestået 9. klasses afgangsprøve.

Hvornår foregår optagelsesprøven og optagelsessamtalen?
Optagelsesprøven foregår den 14. juni 2019. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven. Optagelsessamtalen foregår, når Herning Gymnasium har modtaget resultatet af optagelsesprøven fra Undervisningsministeriet. Det betyder, at optagelsessamtalen foregår lige før sommerferien i perioden 24.- 26. juni i dagtimerne. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til samtalen.

Hvor foregår optagelsesprøven og optagelsessamtalen?
Både optagelsesprøven og optagelsessamtalen foregår normalt på Herning Gymnasium, hvis du har os som din førsteprioritet.

Hvilken form har prøven, og hvilke fag indgår?
Det er en skriftlig prøve, og den varer fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside. I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven.

Hvordan bedømmes prøven?
Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Hvordan foregår optagelsessamtalen?
Ved optagelsessamtalen deltager typisk en leder og en studievejleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en STX-uddannelse. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.

Hvornår får jeg resultatet?
På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres dog senest den 28. juni 2019.