Optagelsesprøve

Print

Optagelsesprøve

Optagelsesprøverne afholdes på den uddannelsesinstitution, som eleven har som 1. prioritet, og lederen af denne afgør, om ansøgeren har krav på optagelse i denne gymnasiale uddannelse og andre uddannelser med samme optagelseskrav. Optagelsesprøven finder sted i slutningen af marts eller starten af april. I 2018 afholdes optagelsesprøven den 23. marts, kl. 08.05-14.00. Alle, der skal deltage, modtager et brev i deres e-boks.

På Herning Gymnasium skal elever ikke til optagelsesprøve, hvis de har aflagt folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk og fulgt undervisningen i disse fag, og hvis de har har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk og er erklæret uddannelsesparate.

Vi skelner mellem to typer af optagelsesprøver:

  1. En obligatorisk optagelsesprøve for elever, der ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver og dermed ikke i udgangspunktet opfylder de formelle optagelseskriterier, dvs. ikke er formelt optagelsesberettiget. Det gælder fx elever fra friskoler og lignende, hvor eleverne ikke aflægger formelle prøver.
  2. En uddannelsesparathedsvurdering for elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparate af deres skole og UU-vejleder, men som ønsker en vurdering af den gymnasiale uddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.

Prøvens form og indhold
Optagelsesprøverne for begge typer af ansøgere er skriftlige og aflægges i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi afhængig af elevens ønskede studieretning. Ved optagelsesprøverne indgår en samtale til vurdering af elevens personlige og sociale kompetencer ved en studievejleder.

De faglige prøver tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9.klasse. I dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi består prøven af en opgave af 30 minutters varighed, der skal besvares skriftligt.

Vurderingskriterierne for elevens personlige og sociale kompetencer er evnen til at indgå i en dialog om motivation/engagement. Prøvernes udfald indberettes efterfølgende til UU og meddeles eleven skriftligt af den gymnasiale uddannelsesinstitution.