Studie- og ordensregler

Print

Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium

Studie- og ordensreglerne angiver kravene til elevernes deltagelse og engagement i det fællesskab, som alle de, der færdes på skolen, både ansatte og elever, udgør. Alle skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes uddannelsesforløb og sikre et godt studiemiljø på skolen.

I dokumentet om vores studie- og ordensregler kan du læse om:

Almindelige regler for orden og samvær

 • Om at arbejde sammen
 • Praktiske forhold
 • Brug af sociale medier i undervisningen
 • Rygning
 • Alkohol og rusmidler

IT på skolen

Regler om mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen

 • Aktiv deltagelse
 • Ekskursioner og studierejser
 • Adgang til at tjekke fraværsregistrering
 • Sygemelding og lægeerklæring
 • Fritagelse for idræt mv.
 • Nødvendigt fravær
 • Støtte til elever med fraværsproblemer
 • Snyd med skriftlige opgaver
 • Indstilling til eksamen
 • Deltagelse i eksamen
 • Oprykning

Sanktioner

 • Klagevejledning

HERNING%20GYM_160615143

HERNING%20GYM_16061565%20copy