Studie- og ordensregler

Print

Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium

Studie- og ordensreglerne angiver kravene til elevernes deltagelse og engagement i det fællesskab, som alle de, der færdes på skolen, både ansatte og elever, udgør. Alle skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes uddannelsesforløb og sikre et godt studiemiljø på skolen.

I dokumentet om vores studie- og ordensregler kan du bl.a. læse om:

  • Almindelige regler for orden og samvær
  • IT på skolen
  • Regler om mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen
  • Sanktioner

Mobning

Mobning accepteres ikke på Herning Gymnasium. Både elever og skolens personale forventes at gribe ind, hvis de opdager eller bliver bekendt med mobning. Mobning forebygges i dagligdagen ved at arbejde aktivt med at alle elever bliver en del af fællesskabet i klassen og på skolen.

HERNING%20GYM_160615143

HERNING%20GYM_16061565%20copy