Retningslinjer for sejlads med elever. Herning Gymnasium

Print

Du skal downloade, udfylde, udprinte, underskrive: Sejlads med elever på Herning Gymnasium – sedlen skal afleveres på 1. skoledag!

 

På Herning Gymnasium tilrettelægger lærerne lejlighedsvist ture i mindre både. Det drejer sig om sejlture i forbindelse med ekskursioner eller friluftsaktiviteter, hvori der indgår sejlads i f.eks. kajak eller kano. Disse ture betragtes som pædagogisk tilrettelagt socialt samvær, og det er frivilligt for eleverne at deltage i disse aktiviteter.

Herning Gymnasium har formuleret følgende retningslinjer for sejlads med elever:

Eleven

  • skal kende skolens retningslinjer for sejlads for pædagogisk tilrettelagt socialt samvær
  • skal være klar over at det er eleven selv, som under sejladsen har størst indflydelse på de sikkerhedsmæssige forhold. Desuden påhviler udøvelsen af godt sømandsskab eleven selv
  • deltager kun på frivillig basis, og med forældrenes accept, hvis eleven er under 18 år
  • skal være iført redningsvest, der er CE-mærket, og evt. våd- og tørdragt, der er CE-mærket
  • skal have en ulykkesforsikring.

Det er Herning Gymnasiums ansvar:

  • at gøre elever og forældre bekendt med gældende regler, samt elevens ansvar som beskrevet ovenfor
  • at stille relevant sikkerhedsudstyr til rådighed
  • at sikre, at fartøjerne der bruges er bygget og udrustet efter gældende bestemmelser, herunder at de er CE-mærkede eller typegodkendte efter Nordisk Bådstandard, hvor dette er relevant. Bemærk at Surfbrætter og kajakker ikke kan CE-mærkes eller typegodkendes.

 

Du skal downloade, udfylde, udprinte, underskrive: Sejlads med elever på Herning Gymnasium – sedlen skal afleveres på 1. skoledag!