Kære 1.g elev

Print

Vi håber, at du har nydt sommeren, og at du er frisk til at begynde på gymnasiet i næste uge. Nu tager du fat på en ny spændende periode i dit uddannelsesforløb. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig godt i gang.

Du skal møde onsdag den 10. august kl. 8.05. Dagen begynder i Festsalen, hvor alle nye elever bliver budt velkommen. Efter den fælles velkomst skal du være sammen med din egen klasse og nogle af dine lærere resten af formiddagen. Til frokost vil der være en sandwich og en flaske vand. Du har fri ca. kl. 13.55.

På et tidspunkt i løbet af formiddagen bliver der taget et par klassebilleder (i slutningen af august er der en mere officiel fotografering som fremgår af dit skema i Lectio).

Vi bruger kun elektroniske skemaer. Du kan fx finde skemaet via skolens hjemmeside (www.herning-gym.dk). Skemaprogrammet hedder Lectio, og det bruges hele tiden som arbejdsredskab i dagligdagen. Det rummer skema, lektier, studieplaner, undervisningsmaterialer og meget mere. Du kan allerede nu se din klasse i Lectio. Dit brugernavn og adgangskode er dit Uni-Login, har du glemt det, kan du sende en SMS til 24453493 for at få det oplyst.

Første skoledag vil du få udleveret et informationshæfte med praktiske oplysninger, heri kan du blandt andet læse om skolens studie- og ordensregler og se billeder af skolens ansatte.  Allerede nu kan du finde informations-hæftet på skolens hjemmeside: www.herning-gym.dk/nbovB.

Første dag skal du medbringe denne sejladsseddel:www.herning-gym.dk/cel04 med underskrift fra dine forældre og en KOPI af dit afgangsbevis fra grundskolen. Begge dele vil blive indsamlet af din kontaktlærer på første skoledag. Du får ikke bøger den første dag. Bogudlevering sker senere i en lektion, hvor du henter bøger til alle fag på samme tid.

Hvis du kommer med bus/tog fra oplandet, kan du benytte skolebusser mellem banegården og gymnasiet. Herning får senere på året en ny trafikterminal, hvor både bybusser, regionale busser og lokale busser bliver samlet på et sted. Herning Rutebilstation er som følge af dette for tiden under en større ombygning. Det medfører, at det er nødvendigt at flytte rundt på bussernes holdepladser. I perioden 1. august – 14. august bliver busserne fordelt på tre midlertidige holdepladser.
Du finder oversigt over køreplaner og placeringerne af de midlertidige holdepladser her: www.herning-gym.dk/dka9k.

Fællesskab er en vigtig del af at gå på Herning Gymnasium, og derfor deltager alle klasser i Stafet for Livet i Herning lørdag den 27. august kl. 12.00 til søndag den 28. august 2016 kl. 12.00. Det var sidste år et rigtigt hyggeligt døgn med camp på skolen og forskellige andre aktiviteter arrangeret af eleverne i 1.g, 2.g og 3.g. Sæt derfor kryds i din kalender og se mere på dette link https://www.stafetforlivet.dk/stafet/herning.

De første forældremøder (Girafmøder), hvor klassens fag og lærere præsenteres, afholdes på forskellige dage for de respektive klasser. Møderne starter klokken 19.00 i skolens festsal og slutter ca. 21.00.

Girafmødernes placering:

  1. september: 1.a, 1.b, 1.d
  2. september: 1.p,1.t, 1.v
  3. september: 1.q, 1.r, 1.s
  4. september: 1.u, 1.x, 1.y og 1.z

 

Vi glæder os til at se dig onsdag den 10. august kl. 08.05.

 

Med venlig hilsen på skolens vegne

Rikke Pedersen Glüsing

Uddannelseschef