SU og stipendier

Print

SU og stipendier

Hovedreglen er, at alle i en ungdomsuddannelse kan få SU (statens uddannelsesstøtte) fra kvartalet efter, at de er fyldt 18 år. Ud over grundbeløbet kan der ydes yderligere støtte afhængig af forældrenes indtægt, og denne forældreafhængighed varer, til man er fyldt 20 år.

Uanset om man er udeboende eller hjemmeboende, får man støtte som hjemmeboende, indtil man er fyldt 20 år. Der er muligheder for dispensation for 18-19-årige, der ikke bor hjemme. Er du fyldt 20 år, kan du få støtte som udeboende efter ansøgning, hvis man faktisk ikke bor hjemme.

For at søge eller ændre SU skal du bruge nem-ID. Hvis du ikke har nem-ID, kan du bestille en på SU´s hjemmeside.

Er du i tvivl eller har brug for hjælp til ansøgning om SU, kan du altid kontakte din studievejleder eller skolens kontaktperson, Jane Gaden, på tlf. 9722 1066 eller jg@herning-gym.dk.

Stipendier
Herning Gymnasiums Stipendiefond og Herning Gymnasiums Jubilæumsstipendiefond kan kun søges af dygtige og flittige studenter, der er dimitteret fra Herning Gymnasium. Du kan søge et legat, hvis du vil påbegynde eller har påbegyndt et videregående studium ved en statsanerkendt dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Du kan opnå støtte en eller to gange inden for dine 3 første studieår.Til skolen er knyttet en række fonde, der uddeler stipendier (legater) til elever fra Herning Gymnasium: Ansøgningsfrist er 1. juni. Derudover uddeler lærerforsamlingen Preben Sommers og Chr. Eriks legat.

0578