Studieretninger

Print

Herning Gymnasiums studieretninger

Vi udbyder 14 forskellige studieretninger, som er grupperet i 4 overordnede huse: Det naturvidenskabelige, det sproglige, det kunstneriske og det samfundsvidenskabelige hus. Dem kan du læse om på denne side. Men det kan være svært at vælge, så start med at få et overblik (klik på billedet).

naturvidenskab

Science (Matematik A, Fysik B, Kemi B)

Uddannelsesmuligheder
Ingeniør, læge, IT-medarbejder, økonomi/jura og lærer m.m.

Profil
Gennem teori og laboratorieøvelser bruger vi matematikken til at lave modeller over fysiske og kemiske fænomener. Vi arbejder blandt andet med at forstå, hvilke kræfter der er i spil ved en tsunami. Vi undersøger også, hvordan vi kan påvirke den teknologiske udvikling, for eksempel hvordan vi gennem sol- og vindenergi kan sikre den fremtidige energiforsyning. Vi undersøger også, hvordan man kan bestemme farvestoffer i vores fødevarer. Studieretningen er for dig, der elsker matematik og holder af at arbejde eksperimentelt.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Matematik AFysik BKemi B
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på A-niveau og et på C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Fagene matematik, fysik og kemi støtter og supplerer hinanden godt. I undervisningen i disse fag henvises ofte til det andet fag, f.eks. arbejder vi med bølger i både fysik og matematik eller med batterier i både fysik og kemi.

Internationale aktiviteter
På studieretningen har der været tradition for at tage på studietur til Paris. Der har været fokus på Frankrigs rolle inden for udviklingen af naturvidenskab.  Blandt andet har vi lavet trykforsøg i Eiffeltårnet og lavet forsøg, der kan eftervise Jordens rotation.

Derudover samarbejder vi med virksomheder.

Særlige aktiviteter
Vi mødes ind i mellem på tværs af årgangene, hvor vi dels laver noget socialt for at lære hinanden at kende og dels laver noget fagligt relateret. Det kan være et foredrag om solsystemet, eller det kan være at lave varmluftballoner. Vi deltager også i forskellige naturvidenskabelige konkurrencer.

Lokal forankring
Vi samarbejder med AU Herning. Gennem det 3-årige gymnasieforløb kommer klasserne på besøg på AU Herning og bliver undervist der.

Det siger eleverne
Man kan stort set læse alt med den sammensætning af fag, som findes på sciencestudieretningen

– Maria, 2.x

Samarbejdet mellem de forskellige fag gør det meget nemmere at lære det man skal lære

– Nikola, 2.x

Man laver masser af sjove og spændende forsøg

– Rasmus B., 2.x

Det er fedt at vide, hvordan og hvorfor tingene er som de er i virkeligheden

– Robin, 2.x

Kemi-Science (Matematik A, Fysik B, Kemi A)

Uddannelsesmuligheder
Ingeniør, læge, IT-medarbejder, økonomi/jura og lærer m.m

Profil
Gennem teori og laboratorieøvelser undersøger vi for eksempel, hvilke farvestoffer, der findes i vores fødevarer, og vi undersøger reaktionshastigheden for forskellige processer.

Studieretningen er for dig, der synes godt om fagene matematik og kemi, og som holder af at stå i en hvid kittel og blande forskellige stoffer sammen for at se og forstå, hvad der sker.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Matematik AFysik BKemi A
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller  C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Fagene matematik, kemi og fysik støtter og supplerer hinanden godt. I undervisningen i disse fag henvises ofte til det andet fag, f.eks. arbejder vi med pH-værdier i både kemi og matematik.

Internationale aktiviteter
På studieretningen har der været tradition for at tage på studietur til Paris. Der har været fokus på Frankrigs rolle inden for udviklingen af naturvidenskab.  Blandt andet har vi set kemikeren Lavosiers laboratorium.

Derudover samarbejder vi med virksomheder.

Særlige aktiviteter
Vi mødes ind i mellem på tværs af årgangene, hvor vi dels laver noget socialt for at lære hinanden at kende og dels laver noget fagligt relateret. Det kan være et foredrag om solsystemet, eller det kan være at lave varmluftballoner. Vi deltager også i forskellige naturvidenskabelige konkurrencer.

Lokal forankring
Vi samarbejder med AU Herning. Gennem det 3-årige gymnasieforløb kommer klasserne på besøg på AU Herning og bliver undervist der.

Det siger eleverne
Man kan stort set læse alt med den sammensætning af fag, som findes på sciencestudieretningen

– Maria, 2.x

Samarbejdet mellem de forskellige fag gør det meget nemmere at lære det man skal lære

– Nikola, 2.x

Man laver masser af sjove og spændende forsøg

– Rasmus B., 2.x

Det er fedt at vide, hvordan og hvorfor tingene er som de er i virkeligheden

– Robin, 2.x

Fysik-Science (Matematik A, Fysik A, Kemi B)

Uddannelsesmuligheder
Ingeniør, læge, IT-medarbejder, økonomi/jura og lærer m.m

Profil
Gennem teori og laboratorieøvelser bruger vi matematik til at opstille modeller for den omgivende natur. Vi arbejder blandt andet med at forstå, hvilke kræfter der er i spil ved en tsunami. Vi undersøger også, hvordan vi kan påvirke den teknologiske udvikling, og hvordan vi gennem sol- og vindenergi kan sikre den fremtidige energiforsyning.

Studieretningen er for dig, der er holder af matematik og fysik. Du synes godt om at stå i laboratoriet og lave forsøg med alt fra elektroner til brintbiler for på den måde at udforske fysikkens love.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Matematik AFysik AKemi B
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Fagene matematik, fysik og kemi støtter og supplerer hinanden godt. I undervisningen i disse fag henvises ofte til det andet fag, f.eks. arbejder vi med radioaktivitet og halveringstider i både fysik og matematik.

Internationale aktiviteter
På studieretningen har der været tradition for at tage på studietur til Paris. Der har været fokus på Frankrigs rolle inden for udviklingen af naturvidenskab.  Blandt andet har vi lavet trykforsøg i Eiffeltårnet og lavet forsøg, der kan eftervise Jordens rotation.

Derudover samarbejder vi med virksomheder.

Særlige aktiviteter
Vi mødes ind i mellem på tværs af årgangene, hvor vi dels laver noget socialt for at lære hinanden at kende og dels laver noget fagligt relateret. Det kan være et foredrag om solsystemet, eller det kan være at lave varmluftballoner. Vi deltager også i forskellige naturvidenskabelige konkurrencer.

Lokal forankring
Vi samarbejder med AU Herning. Gennem det 3-årige gymnasieforløb kommer klasserne på besøg på AU Herning og bliver undervist der.

Det siger eleverne
Man kan stort set læse alt med den sammensætning af fag, som findes på sciencestudieretningen

– Maria, 2.x

Samarbejdet mellem de forskellige fag gør det meget nemmere at lære det man skal lære

– Nikola, 2.x

Man laver masser af sjove og spændende forsøg

– Rasmus B., 2.x

Det er fedt at vide, hvordan og hvorfor tingene er som de er i virkeligheden

– Robin, 2.x

Biotek (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B)

Uddannelsesmuligheder
Studieretningen giver mulighed for læse videre på stort set alle naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser, fx vil læge, tandlæge, underviser, dyrlæge, mikrobiolog, molekylær biomediciner, sygeplejerske, kemiingeniør og biolog m.m.

Profil
Er du nysgerring og vil du gerne helt ind i cellen og forstå, hvad der sker? Elever der vælger denne linje er nysgerrige og videbegærlige, og de kan godt lidt at forstå, hvordan tingene hænger sammen – også helt ned i de små detaljer. De kan lide at arbejde i laboratoriet, og de kan lide at forholde sig ansvarligt og kritisk til anvendelse og udvikling af bioteknologi. Bioteknologifaget blander biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag.

Derudover er eleverne glade for matematik og fysik og synes i det hele taget, at naturvidenskab er spændende og udfordrende.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Matematik ABioteknologi AFysik B
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Der er mange muligheder for samarbejde mellem matematik og bioteknologi. Eleverne laver eksempelvis målinger om vækst af gærceller i laboratoriet og behandler efterfølgende data i matematiktimen.

Internationale aktiviteter
På denne studieretning er vores internationale rejsemål Norge.  Vi arbejder på et samarbejde med et gymnasium i Oslo.  Fordelen ved dette samarbejde er, at eleverne er på samme faglige niveau og derfor kan få et stort fagligt udbytte af at samarbejde.

Særlige aktiviteter
Der er ofte bioteknologiske arrangementer, nogle gange på tværs af klasser.  Vi har i år haft besøg af Morten D.D-, der har fortalt om fugle og Lise Lotte Hansen fra Århus Universitet, der har fortalt om epigenetik under titlen: ”Hvorfor du er, hvad din farmor spiser”.

Vi holder studieretningsdag, hvor alle biotekklasser er sammen om et emne. Sidste år havde vi molekylær gastronomi, og i år skal vi arbejde med CSI, hvor vi får en retsgenetiker på besøg.

Vi besøger Århus Universitet, hvor vi laver enzymkinetikøvelser, og vi besøger Foulum ved Viborg, hvor vi eksempelvis har lavet øvelsen ”fra mælk til ost”.  Eleverne deltager i Drughunterdysten, som er udbudt af Lundbeck.  Fra Herning Sygehus har vi haft besøg af et par yngre læger, der fortæller om prævention og kønssygdomme. Endelig har eleverne mulighed for at deltage i et frivilligt projekt om ølbrygning her på gymnasiet.

I 3.g tager vi på en tur til København, hvor vi blandt andet besøger DTU, København Universitet og Naturhistorisk Museum.

Lokal forankring
I Herningområdet findes flere virksomheder, som udnytter bioteknologi. Vi har blandt andet kontakt til KMC og Biomar i Brande og Herning Vand.

Bioscience (Biologi A, Kemi B)

Uddannelsesmuligheder
Læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut, tandlæge, ergoterapeut, bioanalytiker, biolog, agronom, jordemoder, ernæring og sundhed og laborant m.m

Profil
Studieretningen passer til dig, der genre vil tage ansvar for din egen og dine medmenneskers sundhed. Den passer også til dig, som gerne vil tage ansvar for miljøet omkring os.

På denne studieretning fordyber vi os særligt i kroppens fysiologi og naturen. Forståelsen for natur, krop og sundhed støttes af kemien bagved, f.eks. lægemidlers virkemåde i kroppen eller kemiske reaktioner bag ved udviklingen af iltsvind i fjordene. Den teoretiske viden afprøves i laboratorier og felteksperimenter i naturen.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Biologi A Kemi B
Du skal derudover ønske 3 fag. Et på A-niveau, et på C-niveau og et på A, B eller  C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
På studieretningen arbejdes der tværfagligt med særligt matematik og kemi og valgfag som psykologi og idræt.

Internationale aktiviteter
På denne studieretning rejser vi til Færøerne. Færøernes havbrug sammenlignes med Danmarks landbrug – eleverne arbejder sammen med færøske elever om at skabe en mere bæredygtig produktion. På Færøerne dyrkes der også idræt, og arbejdsfysiologien afprøves med klatring, vandring, kaproning og fodbold – nationalsport og mødet med andre lande.

Særlige aktiviteter
Vi besøger Aarhus Universitet og Institut for Agroøkologi og husdyrvidenskab i Viborg. Vi tager på feltarbejde ved Hald Sø og deltager i Drughunter Dysten arrangeret af Lundbeck. Sidst, men ikke mindst arrangerer vi studieretningsdage med temaer som f.eks. afhængighed, mindfulness, dyrefysiologi og kostens betydning for præstationsevnen.

Lokal forankring
Studieturen forberedes med en tur til virksomheden BioMar, som bl.a. producerer fiskefoder til havbrugene på Færøerne. Her beskæftiger vi os med, hvad fisk spier, hvordan fiskefoder produceres, så det giver den bedste fisk i et bæredygtigt miljø.

Det siger eleverne
Jeg valgte studieretningen, fordi jeg godt kan lide biologi.

Du skal vælge Bioscience, fordi det er en spændende linje. Det er den, fordi meget af den teori, vi har, prøver vi af i øvelser

Mange ekskursioner, som er hyggelige og sjove

Lærer en masse spændende om kroppen

God variation i undervisningen med de mange laboratorieforsøg i biologi

For at blive klogere på naturen og mine omgivelser – jeg er tosset med naturen

Det er et godt valg, fordi det er noget, der altid vil være aktuelt

Bioscience giver en bred uddannelse

Bioscience med idræt B (Biologi A, Kemi B, Idræt B (tilvalg))

Uddannelsesmuligheder

Profil

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Biologi A Kemi B • Idræt B (som tilvalg)
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på A-niveau og et på C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter

Internationale aktiviteter

Særlige aktiviteter

Lokal forankring

Det siger eleverne

 

Klassisk sproglig (Latin A, Græsk A)

Uddannelsesmuligheder
Jura, statskundskab, sygeplejerskestudiet, psykologi, socialrådgiverstudiet, pædagogstudiet, lærerstudiet, gymnasielærerstudium (cand.mag.), teologi, arkæologi, religionsvidenskab, sociologi, kunsthistorie og litteraturhistorie m.v.

Profil
På den klassisksproglige studieretning går vi i dybden med grækerne og romerne ved at læse deres tekster og se på de bygningsværker, skulpturer og malerier, som de har efterladt sig. Det er en rejse over 2000 år tilbage i tiden til dén antikke verden, som moderne vestlig kultur bygger på. Tænk på, hvordan Lincoln Memorial i Washington D.C. er bygget som en efterligning af et græsk tempel, eller hvordan filmen 300 genfortolker Herodots gengivelse af Perserkrigene i værket Historier eller Harry Potter-universets trylleformularer er på næsten perfekt latin.

I mødet med de klassiske sprog græsk og latin bliver du noget helt særligt, for klassikerretningen findes kun på ca. 16 gymnasier i Danmark!

Når du har græsk og latin, sidder du typisk på et mindre hold, hvor alle kender hinanden rigtig godt, og hvor der er plads til alle. Klassikerlinjen er en retning, som vælges af mange forskellige typer, men fælles for dem er, at de brænder for studieretningen!

Det er ikke nogen hemmelighed, at ’klassikere’ er særdeles godt forberedt til at studere enten humaniora eller samfundsvidenskab på landets universiteter. De er blandt de studenter, som klarer sig allerbedst efter studentereksamen.

Man er på ingen måde udelukket fra en bred vifte af videregående uddannelsesmuligheder som klassiker – faktisk vælger ikke så få klassikere hvert år at læse medicin (de skal så supplere deres klassisksproglige studentereksamen med ekstra niveauer i naturvidenskab – det kan klares på ét år).

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Latin AGræsk A
Du skal derudover ønske 3 fag. Et på mindst B-niveau, et på C-niveau og 1 på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Når du læser latin og græsk, bliver du også bedre til moderne fremmedsprog (engelsk, tysk, fransk, spansk). Fordi man bliver en ekspert til kasus, er f.eks. tysk lige pludselig ikke specielt svært længere. Vidste du, at ca. 60% af ordforrådet i engelsk direkte eller indirekte stammer fra latin?

På studieretningen samarbejder vi primært med de moderne fremmedsprog, men da de fleste discipliner stammer fra Antikken, kan man tænke sig samarbejder med alle andre fag (også f.eks. fysik eller matematik). Også med kreative fag som mediefag eller billedkunst kan man tænke sig spændende samarbejder (Antikken på film eller græske myter i Renæssancens Italien).

Internationale aktiviteter
I 2.g. tager vi på studietur til Athen eller Rom, hvor vi fordyber os i Antikkens materielle arv, besøger arkæologiske sites, museer, tempelruiner og holder faglige oplæg for hinanden. I sommerferien mellem 2.g. og 3.g. er der mulighed for at deltage i Aarhus Universitets summer school i Rom. Der er tale om et talenttilbud, som skolen delvist dækker udgiften til. Hvis man har tysk som fremmedsprog, deltager man desuden i en to-dags-tur til Lübeck i 2.g.

Særlige aktiviteter
På klassikerlinjen tager vi på teaterbesøg, afholder frivillige filmaftner, tager på arkitekturjagt i Aarhus, besøger antikmuseet på Aarhus Universitet og Glyptoteket i København.
Vi samarbejder derudover med andre gymnasier i Danmark. F.eks. var 3x GR-LA i 2016 på homestay-besøg hos elever fra Gefion gymnasium. Fordi den klassisksproglige retning er en relativt lille studieretning, er det spændende at møde klassikere fra andre landsdele.
Som klassiker bliver du ambassadør for de klassiske sprog til Herning Gymnasiums sprogfestival.

Det siger eleverne

Det er en superhyggelig line, og vi sidder ofte i par eller grupper og samarbejder om teksterne. 

– Klassikerelev, årgang 2014/15

Det var en helt ny studieretning, og jeg havde lyst til at springe ud i noget nyt, så det gjorde jeg, og det er et valg, som jeg bestemt ikke har fortrudt. […] Jeg skal på sygeplejerskolen, da jeg vil være sygeplejerske. Den klassisksproglige studieretning har styrket mine evner […].

– Klassikerelev, årgang 2014/15

Mit valg har jeg på ingen måde fortrudt: med et indgående kendskab til de klassiske sprog, græsk og latin, har jeg fået en meget bedre forståelse for andre sprog […]. Jeg har senere fundet ud af, at arbejde i en lille klasse, hvilken den klassiske studieretning næsten altid er, har mange fordele såsom et tættere samarbejde mellem lærere og elever, et tættere forhold mellem eleverne.

– Klassikerelev, årgang 2014/15

Supersproglig (Engelsk A, Fransk A/ Spansk A, Tysk B)

Uddannelsesmuligheder
Som supersproglig kan du for eksempel blive journalist, kommunikationsmedarbejder, gymnasielærer eller folkeskolelærer eller komme til at arbejde inden for reklamebranchen. Men du kan også uddanne dig til pædagog, sygeplejerske eller fysioterapeut. Det er faktisk kun din fantasi, som sætter grænsen. Fælles for mange af de uddannelser, som en supersproglig student typisk vil vælge, er, at arbejdet med mennesker kommer til at stå i centrum.

Profil
Som elev på den supersproglige studieretning er du ikke nødvendigvis et sprogligt geni, men du er interesseret i sprog, nysgerrig og rejselysten, og så har du mod på at møde verden, både ude og hjemme. På den supersproglige superretning med hele tre moderne fremmedsprog og latin, arbejder vi hele tiden på at blive endnu mere sprogligt bevidste.

Det betyder, at du på den supersproglige studieretning får en stor grammatisk viden om dine sprog, og at du opnår en meget stor sikkerhed i at tale dine sprog. Samtidig vil du opleve synergieffekten ved at have mange sprog. Det betyder, at du vil kunne overføre din viden fra et sprog til arbejdet med et andet sprog.

I dit arbejde med engelsk, fransk/spansk, tysk og latin får du naturligvis også en stor indsigt i landenes kultur, historie og samfundsforhold. Du får ganske enkelt en større menneskeforståelse – og bliver samtidig klogere på dig selv.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Engelsk AFransk/Spansk ATysk B
Du skal derudover ønske 3 fag. Et på B-niveau, et på A eller B-niveau og et på C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Historie og religion er vigtige fag i forbindelse med alle rejserne, men det er dansk også som forberedelse til turen til USA, hvor du i Washington, D.C. blandt andet skal på besøg på Newseum, et kæmpestort nyhedsmuseum i hjertet af den amerikanske hovedstad. I forbindelse med besøget fra Slesvig kommer for uden tysk en række fag i spil, blandt dem dansk og samfundsfag.

Desuden kendetegner det arbejdet med studierejserne, at du vil lære sprog direkte fra kilden, når du gennem de sociale medier kommunikerer med unge mennesker i udlandet.

Internationale aktiviteter
Målet for den supersproglige studieretning er, at sprogfagene skal være oplevelsesfag. Derfor kommer du til at møde sprogene i de lande, hvor sprogene tales, så du på den måde opnår en større international forståelse.

I foråret 1.g får vi besøg af elever fra A.P. Møller-skolen, vores dansk-tyske partnerskole i Slesvig i den tyske delstat Schleswig-Holstein. Eleverne fra grænselandet skal bo hjemme hos dig og de andre supersproglige elever og tage del i undervisningen på Herning Gymnasium. Målet med besøget er, at I alle får en større indsigt i ligheder mellem og forskelle på hinandens sprog, kultur, historie og samfundsforhold.

I efteråret tager de supersproglige elever på genbesøg i Slesvig, hvor det bliver jeres tur til at bo privat indkvarteret i de dansk-tyske hjem.

En skoleudveksling har vi også til dig, hvis du vælger fransk som fag. Sammen med franskeleverne tager du nemlig i foråret i 2.g en uge til havnebyen Brest i Bretagne, for at opleve fransk kultur, sprog, historie og samfundsforhold på allernærmeste hold: i en fransk familie med tilknytning til skolen École Croix Rouge.

En lille måneds tid senere kommer de franske elever på besøg i Herning for at danne sig et indtryk af vores del af verden og styrke det venskab til dig og de danske elever, der blev etableret, mens I var på besøg i Frankrig.

Vælger du spansk som sprog, kommer du en uge til det sydlige Spanien, til Alicante, i løbet af foråret i 2.g. Med Middelhavet som idyllisk kulisse vil du under opholdet i Spanien komme til at bo privat indkvarteret i spanske familier med tilknytning til skolen Don Bosco. Sammen med spanierne vil du også blive meget klogere på spanske omgangsformer og det spanske sprog, ligesom du på skolen vil tage del i en normal skoledag og lære mere om spansk ungdomskultur, om spansk historie og spanske samfundsforhold.

I oktober måned i 3.g har du mulighed for at komme med dine klassekammerater til USA i to uger. Den første uge tilbringer I i amerikanske hjem med tilknytning til vores partnerskole Orange High School i Cleveland, Ohio, mens I de sidste fem dage oplever Washington, D.C. og alt, hvad storbyen har at byde på, fra allernærmeste hold. Turen til USA vil give dig et enestående indblik i forskellige sider af dette kæmpestore land, ligesom den vil styrke dine sproglige kompetencer. Turen til USA er i modsætning til turene til Slesvig og Brest/Alicante frivillig. I løbet af april måned i 3.g kommer de amerikanske elever fra Orange High School til Herning for at bo hos dig i en uges tid.

Lokal forankring
Vi sørger for at komme i kontakt med så mange forskellige mennesker som muligt, som med udgangspunkt i det lokale kan give dig et globalt perspektiv. Vi arrangerer foredrag med spændende mennesker, som kan overbevise dig om vigtigheden af at have kendskab til andre sprog og andre kulturer, ligesom vi på vores studieretningsdage inviterer undervisere fra landets universiteter indenfor for at give dig en endnu større sproglig forståelse. Samtidig tager vi også til Aarhus Universitet for at danne os et indtryk af, hvordan der arbejdes med sprog dér.

Moderne sproglig (Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B)

Uddannelsesmuligheder
EU-medarbejder, gymnasielærer, korrespondent, tolk, oversætter, underviser og en karriere inden for international business m.m.

Profil
Vil du dyrke dine interesser inden for danske og internationale samfundsforhold, politik og det engelske og tyske sprog – de to vigtigste EU-sprog – på højt plan? På den tresproglige studieretning får du en grundlæggende viden om moderne samfundsforhold i ind- og udland og om samspillet mellem mennesker og kulturer på tværs af grænser.

På denne studieretning skal du arbejde intenst med moderne fremmedsprog og bliver klædt på til at læse videre til korrespondent, tolk, underviser og EU-medarbejder m.m.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Engelsk A Tysk A Samfundsfag B
Du skal derudover ønske 3 fag. Et på mindst B-niveau, et på C-niveau og 1 på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Da studieretningen har de tre fag som studieretningsfag, stræber alle klassens lærere på at tone studieretning, dvs. at studieretningsfagene inddrages i de andre fag, og studieretningsfagene samarbejder også med hinanden.

Internationale aktiviteter
På denne studieretning tilbyder vi eleverne en studierejse til Tyskland (Weimar, Bad Wildungen og Kassel), hvor eleverne får mulighed for at bo hos tyske elever (homestay) og se undervisning i et tysk gymnasium (Bad Wildungen).

På denne studieretning har vi en udveksling med gymnasiet i Bad Wildungen, som betyder, at de tyske elever besøger de danske elever og Herning Gymnasium.

Ud over denne rejse har eleverne mulighed for at komme på forskellige frivillige ture i 3.g., som fx en tur til USA eller og en tur til Hamborg.

Særlige aktiviteter
Vi har kontakt til lokale virksomheder, hvor eleverne kan opleve, hvordan tysk, engelsk og samfundsfag spiller sammen.

Lokal forankring
På denne studieretning sættes mødet mellem kulturerne i centrum, at eleverne får de kompetencer, som ryster dem til at blive kosmopolitter, international orienteret og parate til at møde andre kulturer. Derfor inviteres foredragsholdere i løbet af gymnasietiden, og der holdes workshops.

Det siger eleverne
Udvekslingen har givet mig en del ny viden: man møder en ny kultur, man får venskaber, man lærer et nyt skolesystem, man kan prøve tyske specialiteter, man har det sjovt på tværs af grænserne, man får afkræftet fordomme og det er godt og gunstig.

– Maria

Jeg har valgt denne studieretning, fordi jeg er meget klar over, at engelsk er det største sprog i verden, men er også klar over, at det ikke er nok. Der er så mange, som kan engelsk, og så er tysk et plus, som giver mig bedre muligheder på arbejdsmarkedet.

– Mia

 

kunst

Musiksproglig (Musik A, Engelsk A)

Uddannelsesmuligheder
Sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog, pædagog, lærer, jura, statskundskab, musikkonservatoriets uddannelser, musik på universitetet og sprog m.m.

Profil
Hvis du godt kan lide engelsk, hvis du ønsker matematik på b-niveau og samtidig interesserer dig for musik, er den kunstneriske studieretning med engelsk og musik lige noget for dig.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau, adgangsgivende eksamen til en bred vifte af uddannelser, ligesom vi giver dig muligheden for at være kreativ og dyrke musikken i både teori og praksis.

Studieretningen er kendetegnet ved et utroligt godt studiemiljø, hvor der er plads til forskelligheder.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Musik AEngelsk A
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglighed
På den kunstneriske studieretning med musik og engelsk er det nemt og oplagt at arbejde på tværs af fagene. De to studieretningsfag musik og engelsk arbejder rigtig godt sammen og man kan her støde på emner som soulmusik, rap, brit-pop og lyrik med musik til.

Se vores musikelever spille og synge her

Internationale aktiviteter
Internationalisering inddrages ganske naturligt i hverdagen på studieretningen med musik-engelsk. Det indgår i det fagfaglige arbejde i hverdagen, ligesom vi får besøg af foredragsholdere med internationalt islæt.

Desuden er vi hvert år på en studietur i marts måned. I 2017 går turen til Wien, hvor vi blandt andet har et samarbejde med Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium der Wiener Sängerknaben. Hvis man har tysk som fremmedsprog, deltager man desuden i en to-dags-tur til Lübeck i november/december.

Særlige aktiviteter
På denne studieretning kan vi tilbyde rigtig mange særlige aktiviteter. Mange af disse foregår i undervisningen, mens andre er placeret om eftermiddagen og aftenen.

Her skal blandt andet nævnes: skolens storslåede musical, musikcaféer, skolebands, ”Art Happens”, korstævne, musikworkshops med kendte kunstnere og meget mere.

Talentlinjen
Hvis du har lyst til at arbejde med ekstra meget med musikken – dvs. ud over den almindelige skoletid – så har du mulighed for at søge om at blive optaget på vores særlige Talentlinje, som vi kører i samarbejde med Sangskolen i Herning. Her kan du udbygge dit talent endnu mere og få musisk inspiration på forskellig vis.

Lokal forankring
Vi har på den kunstneriske studieretning en bred vifte af lokale samarbejdspartnere, der på forskellig vis er med til at krydre elevernes hverdag og give inspiration til andre måder at arbejde med fagene på.

Her kan blandt andet nævnes Sangskolen i Herning, Kongrescenteret i Herning, MGK Holstebro og Det Jyske Musikkonservatorium.

Det siger eleverne
Uden min musikalske baggrund havde jeg ikke lavet, hvad jeg laver i dag. Hele min orkestererfaring med både at være en brik i det store maskineri og solist svarer meget til at være studievært. At være disciplineret og få øvet. At kunne indstudere og fyre den af på en scene.      

– Johannes Langkilde, korrespondent for DR

Musiklinjen er genial, fordi man i den grad får lov til at udfolde sig og blive udfordret. Man støder på en masse spændende teori og sammenspil med genrer, man ikke havde tænkt på, og kordage, hvor man møder folk på tværs af klasser og gymnasier. Fællesskabet topper, fordi man har noget til fælles inden for og uden for skoletiden, fordi god musik kræver godt samarbejde og fordi  man møder folk fra en anden vinkel.”  

– Tidligere elev

Musikmatematisk (Musik A, Matematik A)

Uddannelsesmuligheder
Sygeplejerske, fysioterapeut, tandplejer, arkitekt, musikvidenskab, musikkonservatoriets uddannelser, økonomi og it, psykolog, folkeskolelærer, pædagog, datamatiker, samfundsfag, jura og statskundskab m.m.

Profil
Hvis du godt kan lide matematik, hvis du ønsker engelsk på b-niveau og samtidig interesserer dig for musik, er den kunstneriske studieretning med matematik og musik lige noget for dig.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau, en naturvidenskabelig toning af din studieretning, adgangsgivende eksamen til en bred vifte af uddannelser, ligesom vi giver dig muligheden for at være kreativ og dyrke musikken i både teori og praksis.

Studieretningen er kendetegnet ved et utroligt godt studiemiljø, hvor der er plads til forskelligheder.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Musik AMatematik A
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglighed
På den kunstneriske studieretning med musik og matematik ønsker vi at dyrke tværfagligheden. Begge kan arbejde sammen med andre fag i tværfaglige emner. Eksempelvis ville man med engelskfaget både kunne arbejde med soulmusik, rap, brit-pop og ”lyrik med musik til” sammen med musik, ligesom man ville kunne arbejde med fattigdom i USA/England, argumentation eller med litterære matematiske værker sammen med matematik.

Se vores elever synge og spille her

Internationale aktiviteter
Internationalisering inddrages ganske naturligt i hverdagen på studieretningen med musik-engelsk. Det indgår i det fagfaglige arbejde i hverdagen, ligesom vi får besøg af foredragsholdere med internationalt islæt.

Desuden er vi hvert år på en studietur i marts måned. I 2017 går turen til Wien, hvor vi blandt andet har et samarbejde med Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium der Wiener Sängerknaben. Hvis man har tysk som fremmedsprog, deltager man desuden i en to-dags-tur til Lübeck i november/december.

Særlige aktiviteter
På denne studieretning kan vi tilbyde rigtigt mange særlige aktiviteter. Mange af disse foregår i undervisningen, mens andre er placeret om eftermiddagen og aftenen.

Her skal blandt andet nævnes: skolens storslåede musical, musikcaféer, skolebands, ”Art Happens”, korstævne, musikworkshops med kendte kunstnere og meget mere.

Talentlinjen
Hvis du har lyst til at arbejde med ekstra meget med musikken – dvs. ud over den almindelige skoletid – har du mulighed for at søge om at blive optaget på vores særlige Talentlinje, som vi kører i samarbejde med Sangskoleni Herning. Her kan du udbygge dit talent endnu mere og få musisk inspiration på forskellig vis.

Lokal forankring
Vi har på den kunstneriske studieretning en bred vifte af lokale samarbejdspartnere, der på forskellig vis er med til at krydre elevernes hverdag og give inspiration til andre måder at arbejde med fagene på.

Her kan blandt andet nævnes Sangskolen i Herning, Kongrescenteret i Herning, MGK Holstebro og Det Jyske Musikkonservatorium.

Det siger eleverne
Uden min musikalske baggrund havde jeg ikke lavet, hvad jeg laver i dag. Hele min orkestererfaring med både at være en brik i det store maskineri og solist svarer meget til at være studievært. At være disciplineret og få øvet. At kunne indstudere og fyre den af på en scene.      

– Johannes Langkilde, korrespondent for DR

Musiklinjen er genial, fordi man i den grad får lov til at udfolde sig og blive udfordret. Man støder på en masse spændende teori og sammenspil med genrer, man ikke havde tænkt på, og kordage, hvor man møder folk på tværs af klasser og gymnasier. Fællesskabet topper, fordi man har noget til fælles inden for og uden for skoletiden, fordi god musik kræver godt samarbejde og fordi  man møder folk fra en anden vinkel.”  

– Tidligere elev

 

samfundsvidenskab

Samfundsmatematisk (Samfundsfag A, Matematik A)

Uddannelsesmuligheder
Økonom, jurist, politimand, journalist og lærer m.m.

Profil
Hvis du interesserer dig for samfundsforhold og økonomi og elsker at diskutere politik, og hvis du godt kan lide at fordybe dig i matematiske ligninger og synes, det er sjovt at jonglere med tal, kan denne studieretning være noget for dig.

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Samfundsfag AMatematik A
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
Der er mange muligheder for tværfagligt samarbejde mellem de to studieretningsfag, fx om emner inden for økonomi og statistik.

Internationale aktiviteter
På denne studieretning er vores internationale profil de baltiske lande, nærmere bestemt Litauen. Litauen og de baltiske lande i det hele taget er rigtigt spændende at arbejde med i samfundsfag og historie, fordi landene har en helt anden historie end vores. Samtidig har landene gennemgået en rivende social og økonomisk udvikling, siden de blev selvstændige i starten af 1990’erne. I dag er landene med i EU og er meget tiltrukket af den vesteuropæiske livsstil og samfundsmodel.

Vi har en samarbejdsaftale med et gymnasium i Vilnius. Eleverne kommunikerer med hinanden på nettet inden turen, og på studieturen besøger vi gymnasiet og elevernes hjem.

Særlige aktiviteter
Der er ofte samfundsfaglige arrangementer, nogle gange på tværs af klasser. Fx har vi afholdt amerikansk valgnat, hvor vi blev på skolen og fulgte med i afgørelsen af præsidentvalget. Der er også foredrag og debatarrangementer med besøg af politikere. Andre gange har vi rollespil, fx som FN’s Sikkerhedsråd, hvor opgaven er at løse konflikten i Syrien.

En helt særlig tradition er vores tur til København i 3.g, hvor vi besøger Folketinget, forskellige organisationer og fx DR. Det plejer at være en meget spændende og hyggelig tur.

Lokal forankring
Mange danske virksomheder har produktion i de baltiske lande. Fx har Egetæpper i Herning en afdeling i Litauen, og vi skal besøge Egetæpper både her i byen og i Litauen. På den måde får vi et indtryk af, hvordan virksomheder arbejder globalt i dag.

Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

Uddannelsesmuligheder
International business, sociologi, politiker, kommunikations- og medierådgiver, journalist, lærer, pædagog, sygeplejerske og politibetjent m.m.

Profil
Interesserer du dig for samfundet og den verden, vi lever i? Har du lyst til at arbejde med aktuelle problemstillinger og projekter inden for sociologi, økonomi og politik? Og har du også lyst til at blive dygtigere til sprog og blive klog på andre kulturer, er den samfundssproglige studieretning lige noget for dig!

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Samfundsfag A Engelsk A
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

Tværfaglige aktiviteter
På den samfundssproglige studieretning tilrettelægger vi det faglige arbejde i de enkelte fag med blik for de andre fag, du som elev møder. Det betyder blandt andet, at du i engelsk- og samfundsfagsundervisningen kommer til at arbejde med samfundsforhold i engelsktalende lande ud fra såvel et sprogligt som et kulturelt og samfundsfagligt perspektiv.

Du vil fx lære om det amerikanske valgsystem i samfundsfag og arbejde med taler af den amerikanske præsident i engelskundervisningen. Eller du vil arbejde med baggrunden for Storbritanniens BREXIT-afstemning i samfundsfag og analysere og fortolke kommunikationen i Leave/Remain-kampagnerne. Du vil også i andre fag opleve, at lærerne har fokus på, at du er sprogligt og samfundsfagligt interesseret og derfor tager højde for det i deres undervisning.

Internationale aktiviteter
På denne studieretning vil du opleve, at valget af 2. fremmedsprog hænger tæt sammen med de internationale aktiviteter, som vi arrangerer. Således arbejder vi på at tilbyde elever med tysk B at komme enten til Tanzania i to uger eller til en europæisk storby med samfundsfaglig relevans, at elever med fransk A kommer til en fransktalende storby af samfundsfaglig interesse, og at elever med spansk A kommer på en længere studietur til Andalusien i Sydspanien.

Lokal forankring
På den samfundssproglige studieretning har vi kontakt til såvel lokale virksomheder og organisationer som udenlandske uddannelsesinstitutioner. Gennem mødet med dem vil vi gerne give dig som elev en endnu større forståelse for såvel de sproglige som de samfundsmæssige forhold, der ligger uden for dit liv som gymnasieelev.

Vi arrangerer studieretningsdage med besøg udefra, ekskursioner og studieture. Om studieturen går til en europæisk storby, Frankrig, Spanien eller Afrika, afhænger af, hvilket 2. fremmedsprog, du vælger!

International samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

Uddannelsesmuligheder

Profil

Fag
Læs om studieretningsfagene ved at klikke på dem: Samfundsfag A* Engelsk A
Du skal derudover ønske 2 fag. Et på C-niveau og et på A, B eller C-niveau. NB: Hvis du har valgt fransk eller spansk som andet fremmedsprog, har du brugt dit valgfag på A, B eller C-niveau.

* Undervisning på engelsk i følgende fag: Samfundsfag A, Biologi B, Historie A, Matematik B

Tværfaglige aktiviteter

Internationale aktiviteter

Særlige aktiviteter

Det siger eleverne

Fagene betyder noget

Uddannelsesguiden har udformet “Adgangskortet”, som er et onlineredskab, der gør det lettere for dig at få et overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med bestemte gymnasiale ungdomsuddannelser, fag og niveauer.